2-Day Fastinating Halong Bay With Royal Heritage Cruise

2-Day Fastinating Halong Bay With Royal Heritage Cruise

2-Day Fastinating Halong Bay With Royal Heritage Cruise

Thời lượng: 3 days / 2 nights

Paradise Luxury I, II, III & IV were built according to the traditional Vietnamese junk design outfitted in lavish style, with an unwavering commitment to the environment. The 04 Paradise Luxury offer 68 luxurious cabins and suites as well as an exciting array of activities to be enjoyed while experiencing the spectacular scenery of the “Bay of Descending Dragons”.
Rates in VND:
  • Lịch trình
  • Reviews
Lịch trình

TOP ĐIỂM ĐẾN
Cô Tô Cô Tô
53 khách sạn
Biển Hải Hòa Biển Hải Hòa
11 khách sạn
Hải Tiến Hải Tiến
29 khách sạn
Sầm Sơn Sầm Sơn
70 khách sạn
Đà Lạt Đà Lạt
102 khách sạn
Khách sạn Việt Nam được hotel84.com quảng bá và cung cấp dịch vụ tìm kiếm khách sạn giá tốt nhất, thông tin về các Khach san cho chuyến công tác hay kỳ nghỉ thú vị đầy kỷ niệm của du khách.